Publicaties van Tanums Hällristningsmuseum Underslös
over ROTSTEKENINGEN uit de Brons- en IJzertijd
 

In Nederland zijn deze boeken verkrijgbaar door te klikken op de knop “Bestellen”. Voor inlichtingen over Tanums Hällristningsmuseum Underslös en de rotstekeningen in Bohuslän kunt u contact zoeken. U kunt u zich hier ook aanmelden als lid van de Scandinavian Society for Prehistoric Art, waarmee u het werk van het museum ondersteunt om de bedreigde tekeningen te bewaren voor de toekomst.

Of bezoek onze Website: http://geocities.com/tanum97


                  

 

 

Dietrich Evers: De magie van de beelden. €11,50


Nederlandse vertaling van "Magie der Bilder"


Meer dan 40 jaren onderzocht Dietrich Evers de rotstekeningen. Aan de hand van 137 afbeeldingen van rotsgravures voert hij de lezer in de wereld van onze vroege voorouders en tracht hij een beeld te vormen van hun leven en levensopvatting. Zijn conclusies zijn vaak spectaculair, maar zeker nier speculatief te noemen.
 

Milstreu, Gerhard: Rotstekeningen. € 2,50


Nederlandse vertaling van "Hällristningar"


Deze prospectus van Tanums Hällristningsmuseum geeft een kort overzicht en uitleg over de motieven die op de rotsen in de Zweedse provincie Bohuslän te vinden zijn, zoals schepen, mensen, dieren, zonnetekens, etc. Ook de onderwerpen "Betekenis", "Verwering" en "Reproductie' worden besproken.

 

                  

Jurriaanse, Jurri: Rotstekeningen in Bohuslän.  € 4,50


Het boekje begint met een beschrijving van de verschillende motieven, gevolgd door een verslag van de werkwijze in het jaarlijkse "Arbetsseminar", waar de rotsen door leken onder deskundige leiding onderzocht en gedocumenteerd worden. Tenslotte worden de 10 voor toeristen ingekleurde rotsen en nog 15 "verborgen" locaties kort gekarakteriseerd en de routes er naar toe beschreven.
 

 

 

 

 

Jurriaanse, Jurri: De zon op de rotsen € 2,50


Een voorzichtige poging om, aan de hand van 45 afbeeldingen van rotstekeningen, door te dringen tot de mogelijke religieuze opvattingen in de Bronstijd. Dat in elk geval de zon de zon een grote rol hierin gespeeld moet hebben, wordt in dit boekje wel duidelijk.
 


 

Jurriaanse, Jurri: Wat zijn schaalkuiltjes? - de stenen van Schokland en Kuinre.

€ 2,50
Geschreven n.a.v. de vondst van schaalkuiltjes in Nederland. Het raadsel van dit eenvoudige symbool op de rotsen zal door ons nooit helemaal opgelost kunnen worden. De schrijver heeft echter veel oude gebruiken kunnen achterhalen, waardoor toch veel duidelijk wordt. De volledige documentatie van de vondsten in Nederland besluiten het boekje.

 

Jurriaanse, Jurri: De mannen van Kalleby-Hagarna € 2,-
Deze rots is erg bekend wegens de bijzondere figuren die er te zien zijn: veel boten, grote mensenfiguren en lurespelers. Een goede interpretatie is pas mogelijk na nauwkeurig onderzoek ter plaatse.
 

 

Meijer, Ellen: Rotstekeningen, een fascinatie € 4,50

Na een schets van het leven in de Bronstijd wordt een goed overzicht gegeven van de motieven die we op de rotstekeningen kunnen vinden, waarbij zo mogelijk gewezen wordt op vondsten uit die tijd. Er spreekt enthousiasme, bewondering en deskundigheid uit dit boekje, waardoor de lezer zeker ook gefascineerd raakt.

 

 

 

2 pagina's uit "Sporen in steen"

 

 

Houwink, Marijke: Sporen in steen  € 10,-


Marijke Houwink heeft haar indrukken die ze opdeed tijdens haar werk op de rotstekeningen op een zeer kunstzinnige wijze verwoord in een aantal verhalen, gedichten en “rotsliederen”. De teksten zijn verlucht met een groot aantal bijbehorende veelkleurige afbeeldingen van rotstekeningen. Een symbiose van rotskunst en dichtkunst.
 

 

Kaul, Flemming: Is de boot een scheermes? Is het scheermes een boot? € 2,50


Nederlandse vertaling van: "Er skibet en ragekniv? Er ragekniven et skib?
Flemming Kaul is archeoloog in het Nationalmuseet te Kopenhagen. Van een groot aantal boten op rotstekeningen dacht men dat de graveurs ze niet afgemaakt hadden, omdat ze maar half waren. Kaul ontdekte dat dit scheermessen moesten zijn. Het interessante boekje bevat 24 afbeeldingen en getuigt van een gedegen onderzoek.

Evers, Dietrich: Jagers en boeren € 4,-


Aan de hand van rotstekeningen in Europa wordt de overgang van de jagercultuur in de Steentijd naar de agrarische gemeenschappen in de Bronstijd duidelijk gemaakt.

Evers, Dietrich en Stölting, Siegfried: De boot van de toendra € 3,50


Op een prettig verhalende manier wordt de constructie, bouw en het gebruik van de prehistorische boot uitgelegd. Met prachtige illustraties.
 

 

 

Elverheim, Inga: Vrouwen op de rotsen € 1,60


Nederlandse vertaling van een samenvatting van een scriptie voor het archeologisch instituut, Göteborg.
Er zijn niet veel vrouwen op de rotsen afgebeeld, maar toch kon Inga Elverheim 17 voorstellingen beschrijven. Interessant om ze terug te vinden op de rotsen.
 

Strömberg, Håkon, Boottypes op de rotsen van Kville € 3,50


Nederlandse vertaling van: "Båttyper på hällristningar i Kville" Herdruk uit Bohusläns Årsbok 1983.
Aan de hand van de boten op de rotsen van het Kville district in Bohuslän probeert de schrijver de constructie te achterhalen van de boten, zoals deze door de mensen in de Bronstijd werden gebruikt. Met 44 afbeeldingen.

 

 

Milstreu, Gerhard en Prøhl, Henning: Dokumen¬tation och registrering av hällristningar i Tanum No. 1 € 18,15 (Leden SSfPA € 16,-)


De volledige publicatie van de registratie van alle 26 rotsen op Aspeberget, resultaat van het onderzoek dat voor het grootste deel in de jaarlijkse werkweken plaats vindt. Voor iedereen die meer wil zien dan de paar voor toeristen ontsloten locaties. De rotsen zijn af¬gebeeld en beschreven. De teksten zijn Zweeds en Engels.
 

 

Idem No. 2 € 18,15 (Leden SSfPA € 16,-)


De volledige publicatie van de registratie van alle rotsen van Fossum en omgeving, resultaat van het onderzoek dat voor het grootste deel in de jaarlijkse werkweken plaats vindt. Voor iedereen die meer wil zien dan de paar voor toeristen ontsloten locaties. De rotsen zijn afgebeeld en beschreven. De teksten zijn Zweeds en Engels.

 

Adoranten, Årsskrift för Scandinavian Society for Prehistoric Art, van 1970 tot heden. € 9,-


Het jaarboek van SSfPA / Tanums Hällristnings¬museum Underslös.
De leden van SSfPA krijgen dit jaarboek steeds uitgereikt. Het bevat veel artikelen over de rotskunst, bijdragen over speciale onderwerpen, resultaten van onderzoeken, nieuwe vondsten, etc. De artikelen zijn in het Engels en Duits. Onmisbaar voor de onderzoekers en geïnteresseerde leken.

 

 

Originele frottages van rotstekeningen:

70 x 100 cm                € 36,30

50 x 70 cm                  € 18,15

35 x 50 cm                  € 10,-  

Frottage 70 x 100

Vraag naar de aanbiedingen die voorradig zijn.

Ook bestellingen van andere frottages zijn mogelijk.

 

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten

Op dit moment is het niet mogelijk om bestellingen te plaatsen.