LOCALISATIEWEEK 2012

De rots bleef kletsnat door de door water verzadigde bosgrond en dat dus bleef stromen. Het voordeel is dan wel dat de figuren goed zichtbaar zijn.

 

 

 

Tien natte schaalkuiltjes op T 162

 

  
 

We waren met 8 mensen uit Denemarken, Zweden, Duitsland, Engeland en Nederland. Allemaal oud-deelnemers aan werkweken. Het weer was ideaal, veel zon maar wel fris voor de tijd van het jaar. Onze taak was voornamelijk het schoonmaken van bekende rotsen zodat ze in de zomer gedocumen­teerd konden worden. Als eerste gingen we naar de rotsen achter de satelietantennes van Tanum. Daar ligt een prioriteit omdat hier spoedig begonnen wordt met de aanleg van de nieuwe snelweg. We waren hier al eerder geweest, maar het is steeds weer opvallend hoe snel een schoongemaakte rots binnen korte tijd weer dichtgroeit. Met behulp van schoppen, bezems en zagen maakten we de zaak weer schoon.

 

T 162 bij het satelietstation wordt schoongemaakt

T 163 voor en na de schoonmaak

Maandag gingen we naar Smörsten en Bro. Deze rotsen waren al eens eerder onder handen genomen. We hopen heel erg dat ze in de zomer droog zijn, want daar wachten we al jaren op. Smörsten is nog steeds erg glad als hij nat is. We probeerden, na de schoonmaakbeurt, de algen weg te poetsen met harde bezems en extra water.


T 198 Smörsten

 

 

Toen gingen we naar Underslös, T 274, en de bekende rots van Varlös, T 273. Deze laatste rots wordt veel bezocht tijdens excursies, maar moet wel schoon en droog zijn. Er waren een paar zeer over-ijverige mensen in de groep, die het niet konden laten een beetje verder uit te graven. En met succes: ze vonden 13 nieuwe schaalkuiltjes. Na de week werden hier nog wat nachtfoto’s gemaakt, waarbij aan de rechterkant een tot nog toe onbekende figuur gevonden werd, een tweede mannetje met gebogen benen.

 

 


De nieuwe figuur op T 273
(Foto Ellen Meijer)

 

 

 

Op verzoek van Gerhard Milstreu gingen we een dag naar Brastad. Hier waren onlangs mensen met zwaarden in de hand gevonden. Een beeld dat in onze streek tot nu toe onbekend was. We vonden de mannen op een viertal rotsen.


Zwaarddragende mannen op B 129 bij Brastad
 

 

 

 

 

Heel hard werken op T 34

 

De laatste twee dagen gingen we naar Tegneby-Norgården. De bekendste rots is T 33, een paneel van 6x3 meter met ruim 70 paarden uit de Vroege IJzertijd. Dat was dus een flink oppervlak om schoon te maken. Hier omheen vonden we nog een zestal kleinere rotsen, die allemaal volledig dichtgegroeid waren. Het was intensief zoeken en zwaar werk om de natte grasplaggen te verwijderen. Vaak gebeurde dit voor niets als we er net een meter naast zaten. Maar de rotsen waren nat, en dan zie je snel of ergens een schaalkuiltje tevoorschijn komt.

En dan nu maar hopen op droog weer in de laatste week van juli. Wie meer wil weten over de localisatieweken klikt op dit info.