VOGELS

In de tuin

 

Zangvogels

 

Steltlopers en plevieren

Eenden en aalscholvers

Ganzen en zwanen

Meeuwen

Roofvogels en uilen

Excursies en tochten